Валентин Ишпеков, старши учител по английски език
New Ideas for the English Classroom
New Ideas for the English Classroom
Уважаеми колеги, ученици и родители!
Бих искал да споделя впечатленията си от участието си в квалификационен курс на тема "
NEW IDEAS FOR THE ENGLISH CLASSROOM" в Excel English, Лондон, Великобритания. (05.10-16.10.2015г.)
Той е част от проект "ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ" (2014-1-BG01-KA101-000553) на ОУ "Христо Смирненски" град Раковски.

Проектът е в размер на 7412.00 евро и е финансиран
от Центъра за развитие на човешките ресурси . Осъществява се благодарение на европейска програма "ЕРАЗЪМ +", КД1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ


Курсът "NEW IDEAS FOR THE ENGLISH CLASSROOM" предоставя на участниците:
- възможност да  се запознаят с  нови методи и иновативни педагогически техники, използвани в  модерната класна стая в работата на учителите с ученици на възраст след 11 години.
- голям брой дидактични материали
-  усъвършенстване на езиковите умения
Тематичните сесии на обучението предлагат възможност да се споделят опит и практически съвети с другите участници като Интернет-базирани уроци и ресурси; Стилове на учене; Учене чрез правене; Лексикалносемантичен подход при преподаване; Коригиране на грешки; Използване на видео в уроците; Песни  в чуждоезиковото обучение. Учителите са окуражаван веднага да адаптират наученото за тяхната класна стая.
Excel English дава възможност на учителите достъп до онлайн платформа на обучение, което ще им осигури възможност за повишаване на езиковите умения в бъдеще.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg